2-års/garantibesiktningar

Efter slutbesiktningen på ett nybyggt hus börjar garantitiden att löpa.
Garantitiden varar normalt under två år från slutbesiktningsdatumet, och för dig som köpare är det naturligtvis viktigt att eventuella fel och brister upptäcks innan denna garantitid hunnit löpa ut. Det kan därför finnas anledning att i slutet av garantitiden även låta genomföra en sk garantibesiktning.


Vem beställer- vem utför?
Om man som byggherre vill utföra en garantibesiktning skall man i god tid före garantitidens utgång kontakta en besiktningsman. Det kan vara samma som utfört slutbesiktningen, men man kan även utse en annan. Om det är tänkt att en annan besiktningsman än den som utfört slutbesiktningen skall utföra garantibesiktningen bör dock det försäkringsbolag som utfärdat byggfelsförsäkringen kontaktas för att eventuellt godkänna denna besiktningsman. Ersättningen för denna besiktning betalas av byggherren.

Vad innebär garantibesiktningen?
Vid garantibesiktningen undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel och brister som har uppstått under garantitiden. I uppdraget för garantibesiktning ingår däremot inte att utföra besiktning av eventuella kvarstående arbeten från slutbesiktningen. Inte heller tar garantibesiktningen hänsyn till fel och brister som uppenbart fanns vid slutbesiktningen men då inte noterades.

Även vid denna typ av besiktning har du rätt att få en avvikande uppfattning antecknad i besiktningsprotokollet. En dylik anteckning är i det närmaste en förutsättning för att i strid mot besiktningsmannens uppfattning kunna driva en byggfelsprocess mot ett påstått försumligt husföretag.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.