Fukt i krypgrund

Mer än varannan krypgrund drabbas av fuktskador eller mögel. Det gör krypgrund till en av de husdelar som oftast har problem. På sensommaren är det inte helt ovanligt att golvbjälklagets undersida fylls med kondensdroppar på blindbotten.

Orsaken är i regel att fuktig luft utifrån blåser in i ett kallare utrymme (krypgrunden) och skapar kondens eller förhöjd fuktighet. Detta tillsammans med fukttillskott från grundmurar och mark ger grogrund för mögelskador som i sin tur så småningom kan skapa oangenäm lukt som tränger upp i boendemiljön
Det finns därför all anledning till att kontrollera sin krypgrund regelbundet och sätta in åtgärder innan skador uppträder.


Viktigt med undersökning
Eftersom krypgrundernas förutsättningar varierar kraftigt från hus till hus är det inte möjligt att utan besiktning fastställa dess kondition. Det är därför viktigt att undersöka grunden innan åtgärder sätts in.

Den normala åtgärden för att skapa ett stabilt och säkert klimat i grunden är att installera en avfuktare med hygrostat. Hygrostatfunktionen styr avfuktaren så att den bara avfuktar grunden när behov föreligger. Det är dock inte säkert att en sådan installation gör att husets krypgrund fungerar tillfredsställande.

Golvbjälklaget kan vara kontaminerat med lukt som påverkar inomhusmiljön.Det är därför oerhört viktigt att faställa om lukter i golvbjälklaget föreligger för då kan det innebära att reparationsåtgärder av golvbjälklaget blir nödvändiga.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.