Slutbesiktning

När ditt nya hus eller tillbyggnad är klart och färdigbyggt bör en slutbesiktning utföras så att du som beställare får en bekräftelse på att du får levererat det du har beställt. Vid slutbesiktningen skriver besiktningsmannen ned eventuella fel och brister som konstateras, samt antecknar det som du i egenskap av byggherre och beställare har synpunkter på.

Utlåtande
I utlåtandet ska besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om byggprojektet inte kan godkännas, ska en ny slutbesiktning göras så fort felen har åtgärdats. Det är entreprenören som är ansvarig för att rätta alla fel och brister som besiktningsmannen angivit entreprenören ansvarig för i besiktningsprotokollet.

Slutbesiktningen är viktig inte minst för att parterna i sina avtal ofta hänvisar till den när det gäller juridiska frågor. Det är bara vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Med slutbesiktningen följer rättsverkningar och ansvaret för huset lämnas över till dig.

Dolda fel
Som byggherre kan du bara åberopa de fel och brister som har antecknats i besiktningsutlåtandet. Undantag från regeln gäller för tre typer av fel:
- dolda fel - som inte går att upptäcka vid en noggrann undersökning eller som borde ha förutsetts
- fel som du har påtalat vid slutbesiktningen, men som besiktningsmannen inte har ansett vara fel
- fel som du inom sex månader efter slutbesiktningen har påtalat hos entreprenören eller leverantören

Åtgärdas inom två månader
Vid fel och brister har leverantör eller entreprenör normalt två månader på sig att åtgärda dessa. Annars har du rätt att låta en annan entreprenör åtgärda fel och brister – på den förre entreprenörens bekostnad.

Kom ihåg att du som byggherre alltid har rätt att hålla inne tio procent av det avtalade entreprenadpriset till dess att entreprenaden har godkänts vid en slutbesiktning. För att göra det tydligt kan du skriva in det i avtalet också.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.