Fuktskador

Vatten och fuktskador är de vanligaste problemen i de svenska hemmen. Ungefär var fjärde villa har problem med fukt och vattenskador. Det skapar en ohälsosam och otrivsam inomhusmiljö och bidrar till allergibesvär.

Viktigt att agera snabbt
Från dålig lukt till sönderfall av bärande konstruktionser kan ofta härledas till att fukt inte hanteras på rätt sätt. Nya rön visar också att fuktproblem i huset ofta ligger bakom sömnsvårigheter, bland annat på grund av att man kan få irriterade luftvägar.
När man upptäcker en vattenskada är det oerhört viktigt att agera snabbt så att man förhindrar att fukten sprids till ett större område. Då sänker man också kostnaderna.

Lång erfarenhet
Vi på ESFB i Ystad har lång erfarenhet och kan därför snabbt konstatera vilka medel som är lämpliga att använda i just Ditt fall.
Det är alltid billigare att avfukta än att behöva riva, så ring oss så fort du upptäcker tendens till fuktskador så kommer vi!
 
Fuktskador på ditt hus
Fuktskador kan vara av olika slag:
• Formförändringar av material =svällningar, krympning sk. deformationer
• Ytlig mikrobiell skada = mögelsvampar och bakterier.:
• Rötskador = rötsvampar, skador som påverkar hållfastheten
• Synlig fukt = fritt vatten på mark eller synligt på väggar och golv
• Lukt = Lukt av mikrobiell aktivitet i t ex grunder eller bjälklag
• Kombination: Vanligt med både synlig fukt och t ex mikrobiell påväxt

Höga krav
De naturliga fuktproblemen, alltså inte rena vattenskador och läckage, är ofta koncentrerade till husets yttre delar, dvs. grund, golv, tak och ytterväggar. Du kan tänka dig ditt hus som en sluten låda. Det är där lådan kommer i kontakt med omgivningen, mark och luft, som riskerna är som störst. Då lådans yttre på olika sätt är isolerad från omgivningen, d v s kall utanpå, varm inuti, så ökar fuktriskerna om det sker en fukttransport ut i konstruktionen. Detta innebär att det ställs höga krav på att dessa konstruktioner är fuktsäkra.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.