Skadeutredningar

Skadeutredning kan behövas för att utreda t.ex. mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen.

Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen. Vi utreder de tekniska problemen, tar fram orsak och verkan.

Det kan även vara ett köp av hus där en annan besiktningsman rekommenderat fortsatt teknisk utredning på grund av fel vid besiktning.

Vid en tvist mellan köpare och säljare kan ni behöva veta skadors omfattning och få detta dokumenterat.

Ni kanske har upptäckt någon konstig lukt eller att någon inte mår bra fysiskt i huset. Kan det bero på fukt eller annat? Detta kan vi utreda.

Vad du som kund kan vilja ha svar på i en skadeutredning är orsaker, omfattning och kostnader för att komma tillrätta med problemet och sist men inte minst hur man åtgärdar skadan/orsaken på ett säkert sätt.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.