Statusbesiktning  

Genom en statusbesiktning får du en helhetsbild av vilket skick din fastighet är i. Den visar vilka renoveringar som är akuta och vilka åtgärder som behöver göras på sikt och kan också avse installationer som exempelvis el, ventilation och rör.

Är du osäker på vad som skall göras och i vilken ordning, är det bra att få en statusbesiktning utförd.

Vi börjar med en genomgång tillsammans där ni berättar vad ni vet om huset, eventuella tidigare renoveringar etc. Därefter gör man en okulär besiktning vilket innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i alla tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Det finns även andra anledningar att genomföra en statusbsiktning, tex vid en avbruten entreprenad.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss enligt uppgifter här nedanför eller via vårt kontaktformulär. Gäller det bokning av besiktning klicka här.