Överlåtelsebesiktning

För många är fastighetsköpet den största affären man gör i livet. Fallgroparna är många och att anlita en professionell besiktningsman med stor erfarenhet gör husköpet till en trygg affär utan obehagliga överraskningar.

Syfte med besiktningen
Syftet med en fastighetsbesiktning är att bedöma husets skick. Bedömningen ligger till underlag för fortsatt diskussion med säljaren om pris och villkor. Besiktningen minimerar risken för missnöje och besvikelse efter köpet, något som kan uppstå om man har felaktiga förväntningar på huset.

Lär känna ditt hus
En överlåtelsebesiktning handlar inte bara om att hitta fel. Det är också ett utmärkt sätt för köparen att lära känna sitt blivande hus. Konstruktion, material och underhåll är sådant som besiktningsmannen kan upplysa om.
Köparen får reda på vad han kan förvänta av huset i framtiden och, om fel hittas, ger vi en preliminär kostnadsuppskattning av åtgärderna.

Hur går det till?
När vi anländer till fastigheten börjar vi med att granska tillgängliga handlingar om huset för att skaffa oss så mycket förhandskunskap så möjligt. Besiktningen tar ca 3 timmar.

Vi startar med den okulära besiktningen, d v s besiktning av synliga ytor i tillgängliga utrymmen. Vi brukar börja överst i huset och arbetar oss nedåt. På vinden ser vi bl a efter förändringar eller skador i träet. Här görs också en fuktindikering.
Våtutrymmena är särskilt utsatta. Här görs naturligtvis en fuktindikering.

Smidigheten sätts på prov när ev krypgrund skall undersökas. Här är det främst träbjälkarnas skick som kollas.

Även utvändigt granskas huset, bl a det allmänna skicket på fasaden, målade ytor och takrännor.

Till sist går vi igenom besiktningen med den potentiella köparen så att inget är oklart. Det färdiga protokollet skickas till köparen inom fem arbetsdagar.

Mer frågor gällande besiktningen?
Du kan alltid nå oss via vårt kontaktformulär som du hittar här eller direkt på telefon: 0705-177404